Informace

Projekt MacGyver – bastlíři SH vznikl v akademickém roce 2006/2007 ...

Hlavní dokumenty projektu

Fungování projektu je dáno Stanovami projektu. U stanov jsou přidané i tyto přílohy: a) Správa a vedení subprojektů, b) Provozní řád bastlíren, c) Seznam zájmových místností, d) Sazebník trestů.

Jednou za pololetí je třeba vypracovat zprávu o činnosti projektu

Logo

Logo MacGyver ve formátu png a wmf

Hackerspace

Projekt MacGyver je zapsán v seznamu hackerspaces.org.

Poznámka: Projekt MacGyver není úplně čistokrevný hackerspace. Jsme něco mezi Hackerspace a Makerspace.

Minulí správci

Správci, kteří již strahovské pokoje opustili a již nejsou v projektu aktivní, mají svojí síň slávy.